Voor bedrijven kent de Nederlandse wetgeving heldere regels voor de taak en aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders. Deze regels gaan naar verwachting dit jaar ook gelden voor bestuurders en toezichthouders van verenigingen en stichtingen. Bestuurders en toezichthouders die hun werk niet naar behoren doen, kunnen nu

nog niet bij alle onderwijsinstellingen aansprakelijk worden gesteld voor de schade die daarvan het gevolg is. Sommige toezichthouders stellen zich bijvoorbeeld onvoldoende op als tegenwicht voor het bestuur. Zij leunen achterover in plaats van de vinger aan de pols te houden.

Ruimere ontslaggronden
Daarom gaan de regels over de taakvervulling en aansprakelijkheid veranderen. Zo geldt straks voor alle rechtspersonen dat bestuurders en toezichthouders zich bij de vervulling van hun taak moeten richten naar het belang van de rechtspersoon en de daarmee verbonden organisatie. Bestuurders en toezichthouders kunnen dan ook aansprakelijk worden gehouden bij onbehoorlijke taakvervulling.

Verder komen er ruimere ontslaggronden voor stichtingsbestuurders en toezichthouders. Op verzoek van belanghebbenden of het Openbaar Ministerie kunnen zij worden ontslagen als zij het belang van de stichting schaden. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer en zal naar verwachting nog dit jaar worden aangenomen.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!