Per 1 januari 2016 zal de regeling Beleggen en Belenen aangepast worden. De regeling ziet er op toe dat publieke middelen niet aangewend worden om risicovolle beleggingen mee uit te voeren, bijvoorbeeld door het afsluiten van derivaten met een speculatief karakter.

Het uitgangspunt is dat publiek geld wordt verstrekt ten behoeve van het verzorgen van onderwijs en onderzoek, en dat de toegekende middelen in overeenstemming met hun bestemming dienen te worden besteed. Het is niet wenselijk dat dit proces in gevaar gebracht wordt door het aangaan van risicovolle belegging en met publiek geld.

De reden voor het aanpassen van de regeling is de behoefte van de wetgever om de regeling af te stemmen op een aantal nieuwe ontwikkelingen. De regeling is namelijk voor het laatst is aangepast in 2009. Daarnaast is er een handreiking opgesteld ter verduidelijking en is er in 2013 een beleidskader derivaten aan toegevoegd. Tot slot zijn er enkele voorbeelden van situaties waarbij publiek geld niet optimaal is besteed (denk bijvoorbeeld aan het ROC Leiden).

In de nieuwe regeling zullen ten eerste de eisen aan de rating van financiële instellingen en de producten waarin belegd wordt door publieke en semipublieke instellingen veranderd worden. Op dit moment is een A rating vereist voor beleggingen met een looptijd tot en met drie maanden. Een AA- rating is vereist voor beleggingen met een looptijd langer dan drie maanden. In de nieuwe regeling zal een aansluiting worden gezocht met de vereisten van DNB.

Er zal geen lijst worden opgesteld door de wetgever van goedgekeurde instellingen waar mee gehandeld mag worden. Onderwijsinstellingen zullen zelf moeten vaststellen of de financiële instelling waar zaken mee gedaan wordt aan de eisen voldoet. Ook zal de definitie van professionele belegger voor alle semipublieke sectoren gelijk worden getrokken.

Verder wordt de maximale looptijd van een derivaat ingeperkt, en mogen alleen derivaten worden afgesloten die een perfecte hedge vormen ten opzichte van het af te dekken risico (het risico moet dus volledig zijn afgedekt).

Hoe de veranderingen er precies uit gaan zien zal eind 2015 duidelijk worden. Naar verwachting wordt de nieuwe regeling eind november, begin december 2015 gepubliceerd. De accountant zal voor de jaarrekeningcontrole 2015 nog toetsen volgens de oude regeling.

 

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!