DUO heeft een nieuwe toelichtende brochure uitgebracht die onderwijsinstellingen moet ondersteunen bij het maken van hun jaarrekening en jaarverslag. De brochure bevat de richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving. De verslaggeving is een dynamisch gebeuren, schrijft DUO. Tal van ontwikkelingen en maatschappelijke discussies maken het nodig om aanpassingen aan te brengen in de inrichting van de jaarverslaggevingsdocumenten. Ook deze nieuwe brochure bevat weer afwijkende en aanvullende bepalingen.
Er zijn hoofdstukken gewijd aan de inrichting van de jaarrekening, richtlijnen voor de opzet van het jaarverslag, aanvullende richtlijnen voor ‘organisaties zonder winststreven’, modellen en richtlijnen voor de indeling van de jaarrekening, sectorspecifieke aanvullingen en afwijkende bepalingen, en een afschrift van de relevante wet- en regelgeving.
De jaarverslaggeving bestaat uit het bestuursverslag, de jaarrekening en overige gegevens (als bedoeld in artikel 5 onderdeel a van de RJO). Onderwijsinstellingen gebruiken hun jaarverslaggeving voor verticale en horizontale verantwoording. De verticale verantwoording richt zich op de toezichthouders, zoals de Raad van Toezicht, medezeggenschap en het ministerie van OCW. De horizontale verantwoording richt zich op stakeholders zoals ouders, leerlingen en samenwerkingpartners. Deze verantwoording is bedoeld om een discussie op gang te brengen tussen het bestuur en de direct belanghebbenden. Deze dialoog wordt gezien als essentieel voor de positie van de onderwijsinstelling in de samenleving.
U vindt de brochure met richtlijnen hier.


Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!