Sinds begin 2020 is er een alternatief voor het fietsenplan: de fiets van de zaak. De werkgever kan een fiets ter beschikking stellen. Hiervoor geldt dan een forfaitaire bijtelling van 7% van de waarde van de fiets, ongeacht het aantal (privé)kilometers. Voor deze fiets hoeft geen kilometeradministratie te worden bijgehouden.

Veel werkgevers hebben nog steeds een fietsenplan, en dit kunnen zij blijven bieden. Hierbij kan de werknemer bestanddelen van zijn loon (verlof, salaris, eindejaarsuitkering) uitruilen voor de verstrekking van een fiets. Die verstrekking gaat ten koste van de vrije ruimte van 1,2% van de fiscale loonsom. Bij overschrijding van dit budget is de werkgever over het meerdere 80% eindheffing verschuldigd. Zeker bij duurdere fietsen wordt de vrije ruimte sneller overschreden.

Als een werkgever aan een werknemer een fiets ter beschikking stelt, blijft de fiets eigendom van de werkgever. De werkgever kan de fiets ook leasen en vervolgens ter beschikking stellen aan de werknemer. Ook werknemers die gebruik maken van een auto van de zaak, mogen gebruik maken van deze nieuwe regeling.

Weinig administratie

Bij de nieuwe regeling wordt jaarlijks 7% van de waarde van de adviesprijs van de door de werkgever ter beschikking gestelde fiets opgeteld bij het belastbaar inkomen van de betreffende werknemer. De werknemer zal maandelijks hooguit enkele tientallen euro’s kwijt zijn. Een ingewikkelde administratie is niet nodig.

De btw op een verstrekte of ter beschikking gestelde fiets is aftrekbaar tot een maximum van € 130. Dit betekent dat de btw op fietsen tot € 749 inclusief btw volledig aftrekbaar is. Dit gaat ook op voor de btw die in de leasetermijnen van de fiets is begrepen; ook die btw is maximaal aftrekbaar tot € 130 (en het meerdere niet). Voor duurdere fietsen is het meerdere (dus boven de € 130 aan btw per fiets) niet aftrekbaar. Betaalt de werknemer een eigen bijdrage voor de fiets, dan mag dit bedrag in mindering  worden gebracht. Kost de fiets na aftrek van de eigen bijdrage meer dan € 749? Dan mag de btw van het bedrag boven de € 749 niet worden teruggevraagd.

Werknemers die gebruikmaken van de fiets van de zaak, hebben géén recht op een onbelaste kilometervergoeding voor de gemaakte kilometers. Dit is hetzelfde als bij de auto van de zaak.

Niet voor fietstassen

De forfaitaire waarderingsregel geldt overigens niet voor bij de fiets aangeschafte accessoires die niet in de catalogusprijs zijn opgenomen (zoals fietstassen, regenpakken en dergelijke). Hiervoor gelden de normale waarderingsregels voor loon in natura.

Op dit moment zijn er geen wettelijke belemmeringen bekend om het loonvoordeel van de ter beschikking gestelde fiets aan te wijzen als eindheffingsloon in de zin van de WKR. Voor de bijtelling van de auto is hiervoor een uitzondering in de wet opgenomen. Het is niet uitgesloten dat deze uitzondering ook van toepassing wordt voor het loonvoordeel van de ter beschikking gestelde fiets.

De nieuwe regeling ‘fiets van de zaak’ moet het aantrekkelijker maken om voor woon-werkverkeer voortaan de fiets (al dan niet in combinatie met een auto van de zaak) te gebruiken. Dit is beter voor het milieu én voor de gezondheid van de werknemer.

Ongebruikte fietsen

De fiets blijft ook na uitdiensttreding eigendom van de werkgever. Dit kan nadelig zijn voor werkgevers met relatief veel personeelsmutaties. Zij blijven dan mogelijk met veel ongebruikte, tweedehands fietsen zitten. Dit kan worden ondervangen door vooraf in een schriftelijke overeenkomst vast te leggen dat de werknemer verplicht is om bij het einde van zijn dienstverband de fiets over te nemen tegen de waarde in het economisch verkeer.

De toepassing van de regeling ‘Fiets van de zaak’ is maatwerk. Wilt u deze regeling implementeren, neemt u dan eerst contact op met uw fiscaal adviseur.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!