Het Nederlandse onderwijs moet meer bij de tijd blijven door de lesprogramma’s vaker kritisch tegen het licht te houden.

De vakken die nu worden gegeven sluiten niet goed aan bij de vaardigheden die de 21ste eeuw vereist. Dat stelt de Onderwijsraad in een maandag uitgebracht advies.

In het rapport dat werd aangeboden aan minister van Onderwijs Jet Bussemaker (PvdA) en staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker (VVD) stelt de Onderwijsraad dat het onderwijs veel meer aansluiting moet vinden bij ’21ste-eeuwse vaardigheden’.

Een permanent onafhankelijk college met vertegenwoordigers uit onderwijs, bedrijfsleven en de wetenschap moet de minister daarom periodiek gaan adviseren over de lesprogramma’s.

Informatica

In de huidige informatiesamenleving spelen computers, beelden, video en animaties een veel grotere rol, maar het lesprogramma van scholen loopt daar flink bij achter.

Zo wijst de Onderwijsraad in het advies op het vak informatica dat op middelbare scholen wordt onderwezen. Sinds de invoering daarvan in 1995 zou het vak niet noemenswaardig zijn aangepast.

“Om het onderwijs bij de tijd te houden is periodieke herijking van het curriculum noodzakelijk”, zegt voorzitter van de Onderwijsraad Geert ten Dam. Onderwijsvernieuwing zou nu volgens de raad ’te ad hoc en fragmentarisch’ plaatsvinden.

Leraren en schoolleiders moeten daarom meer betrokken worden bij de invulling van de lesprogramma’s, vindt de raad. Daarbij moeten ze gebruik kunnen maken van de kennis die hogescholen en universiteiten daarover hebben.

Adviseren

Daarnaast pleit de raad voor een permanent en onafhankelijk college van vertegenwoordigers uit onderwijs, bedrijfsleven en de wetenschap. Zij moeten de minister regelmatig adviseren omdat de overheid uiteindelijk bepaalt hoe de studieprogramma’s eruitzien.

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker laten in een reactie weten dat ze de het advies ‘om een eigentijds onderwijspakket samen te stellen’ interessant en ‘het onderzoeken waard’ vinden.

Beide bewindspersonen erkennen daarbij het belang van het toekomstbestendig maken van het onderwijs. “Beroepen verdwijnen, nieuwe beroepen ontstaan. Denk aan de mobile-appdeveloper, een beroep waar begin deze eeuw nog nooit iemand van had gehoord en nu een veelgevraagde functie.”

Bron: nu.nl

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!