Volgens de CAO VO moet zwangerschaps- en bevallingsverlof dat samenvalt met de zomervakantie worden gecompenseerd. Een Utrechtse kantonrechter oordeelde op 31 december 2019 aan de hand van een individuele casus dat dit ook moet gelden voor de andere schoolvakanties.

Normaal gesproken wordt in het onderwijs een zwangerschapsverlof dat samenvalt met een andere vakantie dan de zomervakantie, niet gecompenseerd. De kantonrechter vindt dat dit zorgt voor een direct onderscheid naar geslacht. Bovendien is deze regeling volgens de kantonrechter in strijd met de Wet arbeid en zorg (WAZO). Deze bepaalt dat afwezigheid wegens zwangerschapsverlof niet mag worden aangemerkt als vakantie.

De VO-raad is het oneens met de kantonrechter. De raad schrijft op haar website: ‘De CAO VO voorziet voor het onderwijzend personeel in een regeling waarbij in bepaalde periodes geen onderwijs wordt gegeven, maar deze periodes zijn niet één op één als vakantie te beschouwen. De systematiek voor vakantie is aanzienlijk anders dan in andere sectoren, hetgeen ook wordt bevestigd in de wetsgeschiedenis bij de WAZO. In onderhavige uitspraak wordt hieraan te gemakkelijk voorbij gegaan.’

De werkgever waar deze casus speelde, beraadt zich over een eventueel hoger beroep.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!