Schoolbesturen krijgen extra tijd om de functies van onderwijsondersteunend personeel (oop’ers) en directie te actualiseren en herwaarderen. Hiervoor gold, vanuit de nieuwe cao primair onderwijs 2019-2020, de deadline van 1 augustus 2020. De sociale partners nemen nu het standpunt in dat schoolbesturen hier tot 1 november de tijd voor mogen nemen. Zij vinden het belangrijk dat het actualiseren en herwaarderen zorgvuldig plaatsvindt, dat de p(g)mr betrokken wordt en schoolbesturen het goede gesprek aangaan met medewerkers.
Bij de deadline van 1 augustus dreigen deze zaken in de knel te komen, zien de sociale partners. Schoolbesturen en scholen hebben momenteel hun handen vol aan alle uitdagingen die voortvloeien uit de corona-crisis.
Onder de voorwaarde dat de arbeidsvoorwaardelijke gevolgen met terugwerkende kracht per 1 augustus 2020 in werking treden, mogen schoolbesturen en p(g)mr tot uiterlijk 1 november 2020 de tijd nemen voor een zorgvuldig proces om de oop- en directiefuncties te actualiseren en herwaarderen.
De bedoeling is dat medewerkers geen negatieve consequenties ondervinden van een eventuele latere afronding van het proces. Bij de nieuwe inschaling kan ook een periodieke verhoging op die datum plaatsvinden (cf regels cao en/of eigen beloningsbeleid). De nieuwe inschaling doet de periodieke verhoging daarbij niet teniet. Indien het proces inzake de herwaardering toch wordt afgerond voor 1 augustus 2020, geldt de hogere inschaling vanaf dat moment.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!