De Tweede Kamer stemde onlangs in met de Wet versterking bestuurskracht, waarmee onderwijsminister Jet Bussemaker faillissementen, wanbeheer en andere drama’s in het onderwijs wil voorkomen. In eerste instantie waren veel fracties niet enthousiast over de nieuwe wet. Maar nadat de Tweede Kamer vorige week een aantal wijzigingen aanbracht, haalde die toch een meerderheid.

 

Het wetsvoorstel regelt verschillende zaken, bijvoorbeeld bestuurders die benoemd worden door middel van een openbaar benoemingsprofiel. Ook geeft de wet medezeggenschapsraden meer macht. Zo mogen de raden advies geven bij de benoeming van bestuurders en bij ontslag. Bij de vaststelling van de profielen moet ook de mr worden geraadpleegd en ze krijgen voortaan rechtstreeks noodzakelijke kosten vergoed, zodat ze niet afhankelijk zijn van het bestuur.

Op de wet was veel kritiek. De wet werd wel aangenomen in de Tweede Kamer, maar niet voordat er meer dan veertig amendementen waren ingediend. Voor de AoB was vooral het amendement over instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting van belang. In de wet is meegenomen dat de ondernemingsraden in het MBO dat recht krijgen. Het ministerie van Onderwijs liet weten dat er voor de kerst ook een wetsvoorstel komt om dit te regelen voor het primair en voortgezet onderwijs.

Minister Jet Bussemaker zegt dat deze wet ervoor zorgt dat de medezeggenschap een betere bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van het onderwijs en het onderwijsbestuur. “Want van meer betrokkenheid, inspraak en kritisch mee- en tegen denken van de gehele onderwijsgemeenschap wordt het onderwijs alleen maar beter.”

 

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!