Voorlopig zullen veel scholen doorgaan met (deels) onderwijs op afstand. Het ministerie van OCW trekt daarom nog eens €3,8 miljoen uit voor leerlingen die thuis lessen volgen, maar zelf geen ‘device’ tot hun beschikking hebben.
Eind maart stelde minister Slob €2,5 miljoen beschikbaar om bijna 7000 leerlingen in het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs aan een laptop of tablet te helpen. gekregen met behulp van de €2,5 miljoen die minister Slob eind maart voor dit doel heeft uitgetrokken. Met het nieuwe bedrag van €3,8 miljoen kunnen nog eens 11.500 leerlingen van een laptop of tablet worden voorzien.
De behoefte aan deze apparatuur is groot. SIVON, de ict-coöperatie van schoolbesturen die de apparaten regelt, kreeg hiervoor de afgelopen weken meer aanvragen binnen dan het aantal laptops en tablets dat was ingekocht. Ook andere initiatieven om gebruikte laptops te verzamelen en verdelen boden nog onvoldoende soelaas. Naar verwachting kunnen met het extra geld alle ingediende aanvragen worden ingewilligd. Uitgangspunt blijft dat scholen en gemeenten kijken hoe ze kunnen ondersteunen en dat SIVON waar nodig bijspringt. Van schoolbesturen wordt dan een eigen bijdrage gevraagd van 25 procent.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!