Scholen kunnen tot eind april een aanvraag doen voor de subsidie doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen. Doel van deze regeling is om de overgang van het primair- naar het voortgezet onderwijs te versoepelen. Leerlingen die buiten de school minder ondersteuning of hulpbronnen hebben dan hun klasgenoten, kunnen met behulp van de doorstroomprogramma’s hun kennis, vaardigheden en motivatie vergroten. De bedoeling is dat deze leerlingen op een hoger niveau kunnen instromen of presteren in het vo dan ze tot nu toe laten zien.
Scholen mogen zelf de inhoud van het doorstroomprogramma bepalen, maar dit moet wel inzetten op kennis en vaardigheden die van belang zijn bij de overstap naar het vo. Het doorstroomprogramma moet in ieder geval twee van de volgende inhoudelijke lijnen bevatten:
1. cognitieve vaardigheden zoals taal- en leesvaardigheid,
2. metacognitieve vaardigheden, bijvoorbeeld gericht op het versterken van zelfstandig leren
3. aandacht voor omgevingsfactoren buiten de klas en de thuissituatie, zoals het helpen van ouders om hun kind bij het schoolwerk te ondersteunen.
Het doorstroomprogramma beslaat ten minste 100 klokuren en wordt door tenminste één po-school en minimaal één vo-school gezamenlijk vormgegeven. Vorig jaar was deze subsidieregeling ook beschikbaar. Op basis van het onderzoek naar de implementatie van de regeling zijn in de huidige regeling wijzigingen doorgevoerd. Zo is onder andere de doelgroep scherper omschreven. Vo-scholen kunnen nu aan twee doorstroomprogramma’s deelnemen. Ook is de lotingprocedure aangepast. De subsidie komt daardoor volgens het ministerie van OCW terecht bij de scholen die deze het hardst nodig hebben.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!