Er komt extra geld beschikbaar voor een betere doorstroom van het po naar het vo. In 2019 is hiervoor ruim €16 miljoen beschikbaar: € 1.000 per deelnemende leerling met een maximum van 124 leerlingen per doorstroomprogramma.

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet een doorstroomprogramma in ieder geval gericht zijn op het betrekken van ouders. Sinds dit jaar is dat een subsidievoorwaarde. Ook moeten de cognitieve en/of metacognitieve vaardigheden van leerlingen worden versterkt.

Doorstroomprogramma’s po-vo zijn bedoeld om leerlingen gelijke kansen te bieden bij de overstap van het primair naar het voortgezet onderwijs. Sommige leerlingen kunnen en willen op dat moment een hoger niveau aan, maar kunnen deze ambitie minder vanzelfsprekend dan hun klasgenoten waarmaken. Bijvoorbeeld omdat zij vanuit hun omgeving minder ondersteuning krijgen.

Subsidie kan worden aangevraagd tot 31 mei 2019. Dat moet gebeuren door het bevoegd gezag van een school, met behulp van een aanvraagformulier dat is te vinden op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Hier vindt u ook meer informatie.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!