Er is meer bijzondere bekostiging beschikbaar voor onderwijs aan kinderen van asielzoekers en andere vreemdelingen. Dit wordt de komende twee jaar geregeld via het Nationaal Programma Onderwijs. Voor de teldatum van 1 mei 2021 moeten schoolbesturen de bekostiging vóór 31 mei 2021 aanvragen. De extra bekostiging is in principe tot mei 2023 beschikbaar.
De bekostiging voor onderwijs aan asielzoekers en andere vreemdelingen is gelijkgetrokken. Scholen kunnen voor beide groepen bijzondere bekostiging aanvragen voor kinderen die korter dan een jaar en drie maanden in Nederland zijn. Een school (gehele brinnummer) moet wel minimaal vier nieuwkomers hebben om een aanvraag te kunnen doen. De teldatum 1 mei 2021 geldt voor leerlingen die op of na 1 februari 2020 in Nederland zijn aangekomen. De bijzondere bekostiging voor deze leerlingen bedraagt € 2.667,76 per leerling per peildatum.
Voor leerlingen die langer dan een jaar en drie maanden in Nederland zijn, maar korter dan vier jaar, krijgt een schoolbestuur € 401,- per leerling, per peildatum. Op teldatum 1 mei 2021 betekent dit: leerlingen die voor 1 februari 2020 in Nederland zijn gekomen, maar niet eerder dan 30 april 2017.
Deze bekostiging wordt verstrekt omdat de betreffende leerlingen extra aandacht nodig hebben. Zowel kinderen van asielzoekers als van andere vreemdelingen hebben een intensief aanbod nodig op het gebied van het aanleren van de Nederlandse taal, ongeacht hun land van herkomst.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!