Er moet meer vaart komen in het creëren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking, vinden de PO-Raad en VO-raad. Deze raden hebben samen met andere overheidssectoren een bestuursakkoord gesloten met minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) en staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken).

In het Sociaal Akkoord van 2013 is afgesproken dat werkgevers (markt en overheid) 125.000 extra banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Het bestuursakkoord moet hier meer vaart in brengen. Hierin is afgesproken dat er op 1 juni 2019 een werkagenda komt met acties die de overheids- en onderwijssectoren zelfstandig, of in samenwerking met anderen, ondernemen voor het realiseren van banen voor deze doelgroep.

De PO-Raad en VO-raad zijn in het kader van deze werkagenda begonnen met het project Baanbrekers. Dit project moet schoolbesturen die nieuwe banen willen creëren, op weg helpen. Schoolbesturen vinden het lastig om passende banen te creëren. Het project Baanbrekers helpt bij het oplossen van praktische knelpunten die hierbij kunnen meespelen. Het gaat bijvoorbeeld over functiecreatie, het vinden van passende kandidaten voor een functie, het organiseren van de begeleiding, meer inzicht in beschikbare middelen en beschikbare ondersteuning.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!