De maatschappelijke thema’s voor het bestuursverslag over 2021 zijn bekend. Hierin is een kleine wijziging opgenomen. Voor zowel het primair- als het voortgezet onderwijs is het thema ‘corona’ vervangen door het ‘Nationaal Programma Onderwijs’. De thema’s voor het po zijn daarmee: strategisch personeelsbeleid, passend onderwijs, allocatie van middelen, werkdruk, onderwijsachterstanden en Nationaal Programma Onderwijs.
Voor het voortgezet onderwijs zijn de nieuwe thema’s: strategisch personeelsbeleid, passend onderwijs, allocatie van middelen, toetsing en examinering, convenantsmiddelen en Nationaal Programma Onderwijs.
Bij de bestuursverslagen over 2019 werd voor het eerst gewerkt met maatschappelijke thema’s. De minister van OCW bepaalt deze thema’s jaarlijks. Het bevoegd gezag rapporteert vervolgens in het bestuursverslag hoe bij deze thema’s middelen zijn ingezet en welke resultaten hiermee zijn behaald.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!