Bestuursverslagen worden steeds dikker en dat komt de leesbaarheid niet ten goede. Horlings heeft een tool ontwikkeld om u hierbij te helpen. Deze tool slaat een brug tussen de onlangs ontwikkelde handreiking voor het maken van een bestuursverslag, en de verplichte wet- en regelgeving.

In 2017 deed een aantal onderwijsinstellingen mee aan de pilot Bestuursverslag. Een kerngroep, bestaand uit vertegenwoordigers vanuit het onderwijsveld, de accountancysector, de Raad voor de Jaarverslaggeving, DUO, Inspectie en OCW werkte in 2018 aan een handreiking om te komen tot een gefocust en compact bestuursverslag.

Deze handreiking sluit aan op het rapport van de Taskforce Publieke verantwoording, dat het ministerie van OCW in maart 2017 publiceerde. De handreiking is nadrukkelijk geen vervanging van formele wet- en regelgeving, maar een hulpmiddel en bron van inspiratie voor het opstellen van een compact en gefocust bestuursverslag. Daarnaast is de handreiking ook gebruikt als basis voor de taxonomie van het bestuursverslag in SBR.

De tool van Horlings sluit de onderwerpen uit de taxonomie, afkomstig uit de handreiking, aan op de verplichte wet- en regelgeving. Op verzoek sturen wij u deze tool graag toe. Hiermee beschikt u over een handige checklist om te waarborgen dat alle verplichte onderwerpen in het bestuursverslag worden behandeld.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!