De loonkloof tussen het primair- en voortgezet onderwijs wordt gedicht. De PO-Raad sloot met de onderwijsvakbonden een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao po. Er komt ook extra beloning voor schoolleiders.
Dat het eindelijk is gelukt om de loonkloof met het voortgezet onderwijs te dichten is ‘ontzettend goed nieuws voor het primair onderwijs’, zegt Freddy Weima, voorzitter PO-Raad. Hij hoopt dat een beter salaris bijdraagt aan de toestroom van meer leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners.
De hoofdpunten uit het onderhandelaarsakkoord zijn:
● In de cao po komen nieuwe salarisschalen voor werknemers in alle functies en alle onderwijssoorten. Deze schalen zijn gelijk aan de schalen in het vo.
● Het jaarloon voor alle medewerkers stijgt in 2022 met tenminste 4%. Voor functies waarin de verschillen met het vo groter zijn, kan dit percentage hoger uitvallen.
● De komende jaren werken de positieve effecten van dit akkoord door: grotere periodiekstappen en een hogere maximumbeloning in de schaal.
● De eindejaarsuitkering wordt verhoogd van 6,3% naar 8,33%.
● Voor functies en schalen waar in het vo een bindingstoelage bestaat, wordt deze overgenomen in de cao po.
● De beloning in primair- en voortgezet onderwijs wordt daarmee gelijk.
● Directeuren en adjunct-directeuren krijgen een arbeidsmarkttoelage gelden voor de komende vijf jaar.
● Onderwijsondersteunend personeel behoudt de extra jaarlijkse uitkering, naast de procentuele en de nominale eindejaarsuitkering zoals die nu al in het vo geldt.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!