De PO-Raad werkt aan een leidraad voor de honorering van toezichthouders. Naar deze leidraad moeten de toezichthouders zich richten bij het vaststellen van hun eigen honorering. De leidraad zal in de ALV van juni 2015 worden vastgesteld. Over de leidraad overlegt de PO-Raad met de Vereniging voor toezichthouders in het onderwijs (VTOI) en de Bestuurdersvereniging Primair Onderwijs. Half april zal de conceptleidraad bekend worden gemaakt.

Er bestaat een grote behoefte bij de leden van de PO-Raad om een leidraad vast te stellen nu in de aangepaste Wet Normering Topinkomens (WNT2) de maximale honorering voor toezichthouders is verdubbeld ten opzichte van de maximale beloning van bestuurders. De maximale beloning van de voorzitter was eerder 7,5% van de maximale beloning van bestuurders en is nu 15%.

Uitgangspunt voor het opstellen van de leidraad is dat deze voldoende moet aansluiten bij de situatie in het primair onderwijs. De voorkeur gaat uit naar een gezamenlijke leidraad met de VTOI, maar indien nodig komt PO-Raad met een eigen leidraad.

De PO-Raad roept toezichthouders op om met het wijzigen van hun honorering de leidraad af te wachten. Zij vindt sowieso dat het enkele feit dat de percentages voor de honorering van toezichthouders is verdubbeld zonder wijziging van omstandigheden (werkzaamheden) geen reden is om de huidige honorering aan te passen.

Toezichthouders kunnen van de leidraad afwijken. Zij zullen dit in het jaarverslag moeten verantwoorden.

Bron: PO-Raad

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!