Wat gaan we doen: nieuwbouw neerzetten, of het bestaande pand renoveren? Bij die afweging helpt het Kwaliteitskader huisvesting onderwijs. Dit document, uit 2013, is geactualiseerd. Het helpt schoolbesturen bij de afweging tussen renovatie of nieuwbouw, of om scholen onderling te vergelijken. Er zit een financiële paragraaf bij die een beeld geeft van de kosten.
De versies voor het primair- en voortgezet onderwijs zijn samengevoegd. Het kwaliteitskader is aangepast aan wettelijke vereisten en de feedback van scholen is gebruikt om het document verder te verbeteren. Het kader bevat nu scherper geformuleerde kwaliteitseisen op het gebied van ventilatie (Frisse Scholen), toegankelijkheid, duurzaamheid en de buitenruimte. Met behulp van 25 basiskwaliteitscriteria kunnen schoolbesturen schoolgebouwen onderling vergelijken.
Het Kwaliteitskader Huisvesting is geactualiseerd door Ruimte-OK, op verzoek van de VO-raad, PO-Raad en VNG. Schoolbesturen en huisvestingsprofessionals van gemeenten dachten hierover mee.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!