Verschillende politieke partijen, uit de oppositie en coalitie, zijn kritisch over de besteding van de NPO-gelden, zo bleek tijdens een debat in de Tweede Kamer. Zij stelden vragen over de opbrengsten, verantwoording en inhuur van commerciële partijen. Ook minister Wiersma vindt dat er meer zicht moet komen op de besteding van onderwijsgeld en de onderwijsresultaten.
Zo zei Kamerlid Paul (PvdA) dat zij meer zicht wil op de effectiviteit van de maatregelen die met NPO-geld zijn genomen. “Er zijn aanwijzingen dat geld is uitgegeven aan onbewezen methoden”, aldus het Kamerlid. Diverse partijen, waaronder de SP en PvdA, hebben moeite met de inhuur van commerciële bureaus. De VVD wil de rol van deze bureaus beperken. De minister beloofde met meer cijfers te komen in het najaar.
Wiersma ziet een dilemma. “Aan de ene kant wil ik recht doen aan hoe wij ons onderwijs organiseren, met vrijheid en autonomie. Aan de andere kant wil ik er zeker van zijn dat het onderwijsgeld goed wordt besteed.”
De ChristenUnie vond dat het ook belangrijk is om vertrouwen te hebben in het onderwijsveld. D66 benadrukte dat uit het cohortonderzoek ook blijkt dat veel gelden wél goed besteed zijn en dat dit is terug te zien in de resultaten. “Een deel van wat is bereikt is wel merkbaar in de scholen, maar niet meetbaar.”
Wiersma wil kritisch kijken naar de manier waarop er eisen zijn gesteld aan de NPO-gelden en bespreekt met de Algemene Rekenkamer hoe dit beter kan worden geregeld bij de plannen rondom de basisvaardigheden. De minister: “De kwaliteit van ons onderwijs verslechtert al jaren, daarom wil ik ook dat het geld dat beschikbaar is ook beschikbaar blijft. En dat wij dit gebruiken voor het verstevigen van de basis.” Hij vindt een stapeling van subsidiegelden niet ideaal voor het onderwijs. “We moeten kijken hoe wij dit in de gewone bekostiging beter kunnen regelen. Daarover ben ik in gesprek met de Algemene Rekenkamer.”

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!