Een leraar gaat na een lang dienstverband de fout in: hij geeft een leerling vooraf de antwoorden van een eindtoets. De werkgever beëindigt het dienstverband. Maar krijgt hij nog een transitievergoeding mee?

Een leraar op een middelbare school bevoordeelt een leerlinge door haar de juiste antwoorden te verstrekken voor een eindtoets. Hij vraagt de leerlinge daar niets over te vertellen. Verder onderhoudt de leraar ook nog eens veelvuldig contact via de sociale media met de leerlinge, waarbij het gesprek vaak gaat over niet-schoolse activiteiten. Het leidt tot een klacht van de ouders. De rector van de school stelt een intern onderzoek in. Uit het onderzoek komt ook nog eens naar voren dat hij zich laatdunkend over een collega uitlaat. Op basis van de bevindingen wordt de leraar geschorst. De leraar zegt onder andere geen spijt te hebben van het doorspelen van de antwoorden van het examen. Daarop verzoekt de werkgever de arbeidsovereenkomst met de leraar te ontbinden op grond van verwijtbaar handelen en een verstoorde arbeidsverhouding.

Arbeidsovereenkomst stopt

De kantonrechter is het met de werkgever eens dat het verstrekken van de juiste antwoorden ontoelaatbaar is. De betrouwbaarheid, geloofwaardigheid en de integriteit van de leraar is door deze actie volledig geschonden. Met name de belofte tussen leerlinge en leraar om er niets over te zeggen, maakt dit nog eens extra onaanvaardbaar in het licht van de afhankelijkheidsrelatie tussen leerling en leraar. De leraar is van mening dat hij met het verstrekken van de antwoorden de leerlinge alleen maar hielp, vooral omdat zij het vak het volgende jaar toch zou laten vallen.

De kantonrechter oordeelt echter dat de leraar zijn leerlinge had moeten aanmelden voor extra begeleiding en dit bij de mentor had moeten aankaarten. Het handelen van de leraar is voor de kantonrechter zodanig verwijtbaar dat van de werkgever niet meer gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst voort te laten duren.

Toch transitievergoeding

Ondanks dat de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, is de rechter van mening dat er toch een transitievergoeding (voorwaardelijk) mag worden toegekend. Het betreft een relatief kleine misstap na een heel lang dienstverband. Het is volgens de kantonrechter duidelijk dat de leraar teveel betrokkenheid toonde en daarmee in de fout ging.

Lees ook: Vier lessen uit de eerste WWZ-uitspraken

De vergoeding is pas opeisbaar als blijkt dat de leraar geen aanspraak maakt op een bovenwettelijke uitkering in de zin van de ‘Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel voortgezet onderwijs’.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 23 november 2015

ECLI:NL:RBZWB:2015:7552

Bron: pwdegids.nl

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!