De nieuwe Code Goed Bestuur in het primair onderwijs ging op 1 januari van dit jaar in. In dit document zijn de publicatie van een klokkenluidersregeling en een integriteitscode opgenomen als verplichtende bepaling. De PO-Raad heeft voor het ontwikkelen van deze documenten handreikingen opgesteld. Besturen kunnen met behulp van deze handreikingen een voor hen passende klokkenluidersregeling en integriteitscode opstellen. Deze gelden overigens ook voor besturen met minder dan 50 medewerkers.
Integriteit en transparantie vormen samen één van de principes van de code Goed Bestuur. Dat was al zo bij de oorspronkelijke code, die in 2010 werd opgesteld. Dit principe is in de nieuwe code Goed Bestuur verder verstevigd.
Klik hier voor de handreiking klokkenluidersregeling en de handreiking integriteitscode.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!