Wie meer dan vijftig mensen in dienst heeft, moet een regeling vastleggen voor het melden van een vermoeden van een misstand binnen de organisatie. Dat geldt ook voor onderwijswerkgevers.
In de nieuwe codes goed bestuur voor het PO (2020) en VO (2019) is hiervoor een verplichtende bepaling opgenomen.
Heeft u bij het schrijven hiervan behoefte aan wat ruggensteun? De PO-Raad plaatst in februari voorwaarden en voorbeelden van de klokkenluidersregeling en integriteitscode op haar website.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!