Financieel meerjarenbeleidsplan

Financieel meerjarenbeleidsplan

Het financieel meerjarenbeleidsplan wordt steeds belangrijker voor schoolbesturen. Nu er steeds meer eisen worden gesteld aan het onderwijs en de bekostiging gelijk blijft of zelfs afneemt is het nodig een sterk (financieel) meerjarenbeleidsplan te hebben als houvast.

Voor het PO is er bij de PO-raad een best-practise op de website gepubliceerd. Voor het VO heeft de VO-raad heeft de volgende handreiking gepubliceerd.