VO-kennis

Het voortgezet onderwijs is als één na laatste sector al sinds 1995 over op de lumpsum bekostiging. Daarnaast zijn VO scholen vaak groter dan PO scholen, waardoor er eerder dan bij een PO instelling sprake is van een goed georganiseerde instelling. Veel VO instellingen hebben hun financiële administratie niet uitbesteed aan een administratiekantoor, maar voeren deze intern. Hierdoor vind de accountantscontrole veel meer dan in het PO plaats op de instelling zelf. Waarbij het vaak wenselijk is dat de accountant gedurende de controle extra aandacht besteed aan de inrichting van de administratieve organisatie en interne beheersing.

De bekostiging van een VO instelling is volledig afhankelijk van de 1 oktobertelling. Bij deze 1 oktobertelling dient de instelling een Assurance-rapport van de accountant te verkrijgen. Het onderzoek naar de juistheid van de 1 oktobertelling dient afgerond te zijn voor 30 juni van het daarop volgende jaar, gelijk met de jaarrekening. Gezien de druk op de administratie die een jaarrekeningcontrole met zich mee kan brengen is het vaak wenselijk het onderzoek naar de bekostigingsgegevens uit te voeren in december of januari. Bij het opmaken van deze planning denkt Horlings graag met de instelling mee.

Wij vinden persoonlijk contact belangrijk, zowel bij de uitvoering als na afloop van de controle. Tijdens de gesprekken komen vaak specifieke onderwijskwesties ter sprake en bespreken we uiteraard de jaarrekening en onze managementletter.

 

Belangrijkste toekomstige ontwikkelingen

Eind juni 2014 heeft de Algemene Rekenkamer een onderzoek gepubliceerd heeft naar de bekostiging van het VO.

De vier belangrijkste ontwikkelingen die in de toekomst effect zullen hebben op de financiële positie van de schoolbesturen zijn:

  • Krimp, demografische ontwikkelingen leiden tot een afname van het aantal VO leerlingen in Nederland. Dit zal echter per regio verschillen.
  • Vergrijzing, het personeelsbestand in de VO sector is relatief gezien op leeftijd, voor sommige scholen betekent dit een verwacht personeelstekort.
  • Kwaliteit, de maatschappij stelt steeds nieuwe eisen aan het voortgezet onderwijs.
  • Passend onderwijs, in augustus 2014 is het passend onderwijs ingevoerd waarbij meer zorgleerlingen een plek hebben gekregen of krijgen binnen het reguliere onderwijs.

kindje

Blijf op de hoogte!

Schrijf u gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!