PO-Kennis

Sinds augustus 2006 worden alle onderwijsinstellingen bekostigd middels het lumpsumsysteem. De eerste sector is al ruim twintig jaar geleden overgegaan op dit systeem. De laatste sector was de sector PO. Het zogenaamde lumpsumbudget, dat de onderwijsinstelling per schooljaar (augustus t/m juli) ontvangt, betreft een totaalbedrag voor de personele en materiële kosten. In de besteding van het budget worden de instellingen verder (binnen het kader van de financiële rechtmatigheid) vrijgelaten. Op deze manier kunnen zij hun beleid en onderwijs afstemmen op de situatie op en rond hun opleidingscentrum/school. Dit vereist een adequate organisatie en visie van het bestuur.

Veel PO instellingen hebben hun financiële en personele administratie uitbesteed aan administratiekantoren, deze administratiekantoren ondersteunen de instellingen ook vaak bij vraagstukken betreffende de verdere professionalisering van hun organisatie. De controles van de accountant zijn daardoor vaak minder zichtbaar voor de instelling en spelen zich veel al af op de administratiekantoren. Samen met het desbetreffende administratiekantoor plannen wij de controle zodanig dat de voorafgestelde deadline en het vaste budget behaald worden.

Ondanks deze tussenkomst vindt Horlings het belangrijk contact te onderhouden met de instelling zelf, afhankelijk van de behoefte en de omvang van de instelling kan dit variëren tot een persoonlijk gesprek na afloop van de controle waarin de jaarrekening en de managementletter besproken worden tot meerdere gesprekken zowel gedurende het boekjaar als na afloop van het boekjaar. Daarnaast zijn wij altijd telefonisch of via de email bereikbaar voor prangende vragen waarmee de instelling niet kan/wil wachten tot een volgende ontmoeting.

kindje

Blijf op de hoogte!

Schrijf u gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!