Het kabinet wil paal en perk stellen aan te hoge reserves van schoolbesturen en samenwerkingsverbanden. Samen met de Inspectie van het Onderwijs gaat zij hiervoor signaleringswaardes opstellen. Zo wordt het sneller inzichtelijk wanneer een bestuur teveel geld oppot.

Volgens de onderwijsministers Van Engelshoven en Slob zijn schoolbesturen te voorzichtig met geld uitgeven. De PO-Raad en VO-raad brengen daar tegenin dat schoolbesturen aan het begin van het schooljaar niet precies weten op welk budget zij kunnen rekenen. Dat werkt voorzichtig begroten in de hand. Vaak dringen de raad van toezicht of de controller er ook op aan om het zekere voor het onzekere te nemen. De PO-Raad en VO-raad hebben het ministerie verzocht om het funderend onderwijs eerder zekerheid te geven over de hoogte van hun budget. Minister Slob kwam inmiddels met een voorstel om de bekostiging te vereenvoudigen zodat deze inzichtelijker en voorspelbaarder wordt.

Beide sectorraden hebben besturen met hoge buffers opgeroepen om hun overmatige reserves in te zetten.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!