eurosHet beeld dat het primair onderwijs de afgelopen jaren extra geld heeft gekregen, is genuanceerder dan lijkt. Het jaarverslag van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) dat woensdag werd gepresenteerd, meldde dat het primair onderwijs in 2013 zevenhonderd euro per leerling meer kreeg dan in 2009. Dat betekent echter niet dat schoolbesturen nu per definitie voldoende geld hebben om hun kosten van te betalen.

Schoolbesturen hebben inderdaad meer geld ontvangen, maar ze hebben er ook taken bij gekregen. Zij moeten bijvoorbeeld geld besteden aan professionalisering. Bovendien zijn hun kosten de afgelopen jaren sneller gestegen dan de bekostiging. Dat komt onder meer doordat het aantal leerlingen daalt maar vaste lasten, zoals de kosten voor een schoolgebouw en energie, gelijk blijven. Een andere reden is dat de stijgende werkgeverslasten niet volledig zijn gecompenseerd. Dat wordt niet duidelijk uit de cijfers.

Jaarrekening schoolbesturen

Naar verwachting zullen ook de jaarrekeningen van de schoolbesturen over 2013 positieve cijfers laten zien. Zij hebben eind vorig jaar eenmalig extra geld kregen vanuit het Herfstakkoord (296 miljoen euro) en geld om de werkgelegenheid in het onderwijs te behouden (85 miljoen euro).

Omdat deze bedragen aan het eind van het jaar werd uitgekeerd en het geld uit het Herfstakkoord in december als een verrassing kwam, konden de besturen het geld in 2013 niet uitgeven. Daardoor hebben ze dat jaar geld overgehouden. Ook dit kan een vertekend beeld geven van de financiële situatie van schoolbesturen. De jaarrekeningen worden pas eind van dit jaar, 2014, gepubliceerd.

Dankzij afspraken die vorig jaar in verschillende akkoorden zijn gemaakt, weten besturen dat ze er de komende tijd geld bij krijgen. Dat geld is welkom en heeft hen lucht gegeven. Desondanks kunnen zij moeilijk plannen maken omdat ze nog niet precies weten hoeveel geld zij daadwerkelijk kunnen uitgeven. Verschillende afspraken zijn namelijk nog niet zijn uitgewerkt.

Bron: PO-Raad

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!