Basisschoolbestuur Wereldkidz wordt niet vervolgd door de onderwijsinspectie in verband met fraude. De inspectie heeft geen ondoelmatige of onrechtmatige bestedingen van onderwijsgeld aangetroffen. Wel is er ‘op elementen’ sprake geweest van wanbeheer. Dit meldt de Algemene Onderwijsbond naar aanleiding van het rapport van de onderwijsinspectie.

Het schoolbestuur van Wereldkidz soupeerde tussen 2010 en 2012 een buffer van 4 miljoen euro op doordat er veel meer geld uitgegeven werd dan er binnenkwam. Er was sprake van een haperende financiële huishouding en daardoor ontbrak lange tijd goed zicht op de exploitatie, aldus de inspectie. Bestuurder Leon de Wit vertrok begin 2013 en liet de school in financiële problemen achter. De inspectie oordeelt ‘opmerkelijk mild’ ove de rol van bestuurder De Wit, zo vindt de Algemene Onderwijsbond. De bond stelt dat het De Wits verantwoordelijkheid was om beleid te ontwikkelen dat paste bij de financiële draagkracht van de organisatie. De bestuurder heeft hier echter onvoldoende oog voor gehad. De onderwijsinspectie stelt echter dat dit ‘geen reden is om te betwijfelen dat hij zich naar beste vermogen heeft ingezet voor het onderwijs bij Wereldkidz.’
In vergelijking met andere schoolbesturen is er bij Wereldkidz meer geld uitgegeven aan inventaris, leermiddelen en apparatuur, zo concludeert de inspectie. Daarnaast werd er minder geld uitgegeven aan zaken als personeel en huisvesting. De inspectie vindt desondanks dat er niet gesproken kan worden over ondoelmatige uitgaven. Want ‘de bestede middelen zijn ingezet ten behoeve van het onderwijs’, aldus de inspectie. Over de tonnen die naar adviesbureaus en trainingsprogramma’s voor directeuren gingen, zegt de inspectie niets.
Bron: Nationale Onderwijsgids

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!