De Inspectie van het Onderwijs gaat strenger reageren op het niet of te laat bij scholen binnenkomen van VOG’s. Dat geldt met name voor onderwijsinstellingen die voor minimaal het tweede jaar op rij een verslag van bevindingen met betrekking tot VOG’s hebben ontvangen. De inspectie meldt dat zij zich beraadt op eventuele vervolgacties indien passende maatregelen uitblijven.
Het precieze karakter van die maatregelen is (nog) niet duidelijk. De inspectie schrijft in de afhandelingsbrieven van de jaarrekening 2021 die naar de onderwijsinstellingen gaan, dat zij herstelopdrachten kan opleggen die, bij het niet nakomen hiervan, ‘kunnen leiden tot handhaving’.
De inspectie vindt dat ook in acute vervangingssituaties de veiligheid van de leerlingen voorop staat. Het is aan de scholen om de afweging te maken om een klas als gevolg van een ontbrekende VOG al dan niet naar huis te laten gaan.
Veel instellingen slagen er niet in om alle VOG’s van nieuwe medewerkers op tijd binnen te krijgen. Accountants moeten elke ontbrekende, ongeldige of niet tijdig ontvangen VOG melden aan de inspectie. Vervolgens krijgen veel po- en vo-instellingen een verslag van bevindingen waaruit dit blijkt.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!