De Inspectie van het Onderwijs controleert momenteel of de scholen in het primair onderwijs de bijzondere bekostiging in 2020 terecht hebben ontvangen. De uitkomsten hiervan kunnen gevolgen hebben voor de bekostiging. Dit onderzoek zal voortaan jaarlijks zal plaatsvinden.


Het onderzoek richt zicht op de volgende aspecten:

De juistheid en volledigheid van de bewijsstukken ter onderbouwing van de ontvangen bijzondere bekostiging voor asielzoekers en overige vreemdelingen 1e en/of 2e jaar.

Het ongeoorloofd verzuim van leerlingen tussen de eerste schooldag augustus 2019 en de teldatum 1 oktober 2019.

De vergoeding Nederlands onderwijs aan andertaligen (NOAT).


Scholen hebben per brief aanwijzingen gekregen voor een goede voorbereiding van het onderzoek. Zij krijgen na afloop een conceptrapport waarop het bestuur een reactie kan geven. Bij het definitieve rapport kan de zienswijze van het bestuur eventueel in een bijlage worden opgenomen. Omdat bij het onderzoek persoonsgebonden leerlinggegevens zijn betrokken, wordt het rapport niet openbaar gemaakt.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!