Het financieel toezicht zal zich in 2022 onder andere richten op de verantwoording over de besteding van gelden voor passend onderwijs, en de mogelijke oorzaken van pessimistisch begrote jaarresultaten. Dat liet de Inspectie van het Onderwijs op 26 november weten tijdens een Informatiebijeenkomst over het concept onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021.
Sinds 2016 constateren de Algemene Rekenkamer, Onderwijsraad, Ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs al dat met de invoering van passend onderwijs de verantwoording over de besteding van onderwijsgelden niet is verbeterd. Daarom gaat de inspectie nu met behulp van een stelselonderzoek nauwer kijken naar de sturing op en de verantwoording over besteding van de middelen passend onderwijs. De resultaten van dit onderzoek worden gepubliceerd in een rapport, dat als input zal dienen voor de Staat van het Onderwijs 2024. Het tussenresultaat van dit onderzoek wordt opgenomen in de Staat van het Onderwijs 2023.
Verder wil de inspectie onderzoeken waarom bij onderwijsbesturen het daadwerkelijke resultaat van de jaarbegroting significant pessimistischer is dan het eerder in de continuïteitsparagraaf voorspelde resultaat (in alle sectoren is het financiële resultaat positiever dan eerder was voorspeld). Ook zal worden nagegaan in hoeverre dit verschijnsel heeft bijgedragen aan de toename van bovenmatig hoog eigen vermogen bij de betreffende onderwijsbesturen. Een eerdere data-analyse gaf geen antwoord op deze onderzoeksvraag.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!