Nieuws en wetenswaardigheden

rondom financiën in het onderwijs

Huisvesting

Afhandeling van de gewichtencontrole

Afhandeling van de gewichtencontrole

Naar aanleiding van stroom aan reacties over de gewichtencontrole van 2015, heeft de PO-Raad onlangs overlegd met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW), de Onderwijsinspectie, de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en twee schoolbesturen. Op basis van dat gesprek zijn nieuwe afspraken gemaakt over een zorgvuldige procesgang en duidelijke informatievoorziening rond de bezwaarprocedure. Lees meer…

Kamer erkent zorgen over onderhoud schoolgebouwen

Kamer erkent zorgen over onderhoud schoolgebouwen

Renovatie van schoolgebouwen zou in de wet geregeld moeten worden. En de vastgestelde termijn voor Integrale Huisvestingplannen (IHP) is ontoereikend en de wettelijke basis ontbreekt. Dat blijkt uit het debat over onderwijs huisvesting dat vorige week in de Tweede Kamer werd gehouden. Hiermee erkent de Kamer de eerder uitgesproken zorgen van de PO-Raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) die zij, in aanloop naar het debat, per brief aan de Kamer hadden gestuurd. Lees meer…

Horlings Onderwijs Accountants

Bezoekadres
Kon. Wilhelminaplein 30
1062 KR Amsterdam

Contact:
Charles Rabe
Partner
E: crabe@horlings.nl
T: +31 (0)20 5700 200
W: Horlings-onderwijsaccountants.nl

Uw gegevens aanpassen?

Wij gaan uiteraard zorgvuldig en transparant met uw gegevens om. Zo kunt u hier op ieder moment de door u opgegeven gegevens inzien, muteren en aanvullen. Dat gaat veilig via uw geverifieerd emailadres.

CONTACT

BEZOEKADRES

Koningin Wilhelminaplein 30

1062 KR Amsterdam