De controle op de regels voor de administratie van verklaringen omtrent gedrag (VOG’s) worden naar verwachting voor het boekjaar 2020 aangescherpt. De accountantscontrole wordt uitgebreid met een controle op de tijdigheid van de VOG’s die zijn opgenomen in de personeelsdossiers.


Zoals u weet controleert de accountant jaarlijks al of van alle medewerkers op de loonlijst van een onderwijsinstelling, een originele VOG is opgenomen in de personeelsdossiers. Een kopie is ook toegestaan, maar daarop moet worden vermeld dat het origineel gezien, op welke datum dit is gebeurd, en hier moet een handtekening voor akkoord bij staan. De VOG moet aangevraagd zijn voor de functie die de betreffende medewerker bekleedt en de VOG mag ten tijde van de indiensttreding niet ouder zijn dan zes maanden.
Indien de accountant hierbij afwijkingen constateert rapporteert de accountant deze met een verslag van bevindingen bij de jaarrekening aan het ministerie van OCW.

Gezien de geplande aanscherping van de accountantscontrole adviseren wij u om er nu voor te zorgen dat u de VOG’s van nieuwe personeelsleden hebt geadministreerd, zodat wij hier tijdens de controle niks over hoeven te melden aan het ministerie van OCW.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!