Het Hoornbeeck College overweegt om een boete van het ministerie van Onderwijs te verhalen op accountantskantoor Van Ree. Die had moeten waarschuwen dat de school de urennorm voor praktijkonderwijs niet had gehaald, vindt het schoolbestuur.

Het bestuur wacht nog op het dossier hierover dat de accountant aanvankelijk niet voor inzage beschikbaar wilde stellen.

Het gaat om een boete van negen ton die het Hoornbeeck College eind vorig jaar opgelegd kreeg van het ministerie van OCW. Studenten van de reformatorische mbo-opleiding in Amersfoort hadden te weinig stage gelopen. De boete is inmiddels verlaagd tot een half miljoen euro.

Het Hoornbeeck College wijt de fouten aan planning, die zij zichzelf aanrekent. Toch vindt zij dat haar accountant de fouten had moeten zien en had moeten waarschuwen. Het schoolbestuur overweegt om de boete daarom te verhalen op accountantskantoor Van Ree.

“Door bestudering van deze stukken hopen we duidelijkheid te krijgen over de vraag of de accountant de gemaakte fouten had moeten en kunnen vaststellen en in hoeverre de accountant dus mede aansprakelijk kan worden gesteld voor de door ons geleden schade”, aldus een door het Hoornbeeck uitgegeven verklaring.

Aanvankelijk weigerde accountantskantoor Van Ree het desbetreffende dossier ter inzage te geven aan het schoolbestuur. “Om vast te stellen of onze veronderstelling klopt hebben we de accountant inzage gevraagd in de relevante controledossiers”, aldus de verklaring van het Hoornbeeck College.

“Deze inzage hebben we, ook na herhaald verzoek, niet in voldoende mate gekregen.” In reactie hieropstapte de school naar de rechter, maar voor er een uitspraak kwam, bereikten beide partijen overeenstemming over de inzage. Die komt er alsnog.

Volgens een medewerker van de school is het dossier nog niet overhandigd, maar zal dat binnenkort gaan gebeuren. Begin volgend jaar denkt de opleiding meer inzicht te hebben over de mogelijkheden tot verhaal.

Het Hoornbeeck College heeft al eerder gebotst met het ministerie van Onderwijs. In 2008 sleepte de school het ministerie voor de rechter na het intrekken van een subsidie. Ook toen had de school zich volgens het ministerie niet aan de regels voor subsidieverstrekking gehouden. De rechter gaf het ministerie gelijk, evenals de Raad van State in hoger beroep.

Bij Van Ree Accountants was niemand bereikbaar voor een reactie. Het Hoornbeeck College wil geen nadere toelichting geven op de kwestie.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!