Op 1 juli 2015 treden belangrijke delen van de Wet werk en zekerheid (WWZ) in werking. De PO-Raad heeft de relevante zaken van deze wet op een rij gezet en handreiking laten maken over vervangingsbeleid binnen de regels van de WWZ.

Het primair onderwijs krijgt vanaf 1 juli te maken met de gevolgen van de WWZ. Bepalingen over tijdelijke contracten en bepalingen over het ontslagrecht gaan wijzigen. Om schoolbesturen zo goed mogelijk over deze wijzigingen te infomeren, heeft de PO-Raad hier alle relevante informatie over de veranderingen op een rij gezet.

Infinite Financieel BV heeft in opdracht van de PO-Raad een handreiking geschreven over het organiseren van goed vervangingsbeleid binnen de regels van de WWZ. Met deze handreiking ondersteunt de sectororganisatie de schoolbesturen en scholen bij het omgaan met de vervangingsproblematiek die als gevolg van de WWZ ontstaat.

De handreiking gaat uit van nieuwe vormen van flexibiliteit. De WWZ dwingt schoolbesturen om meer medewerkers vaster aan de organisatie te verbinden. Flexibiliteit wordt binnen de handreiking niet alleen gevonden in tijdelijke contracten, maar ook in de flexibele inzet van medewerkers met een vast contract. De handreiking sluit aan bij de gedachte achter de inzet voor de onderhandelingen over een nieuwe cao van de PO-Raad.

 

Cao-onderhandelingen

Met de handreiking kunnen niet alle problemen die de WWZ met zich meebrengt, worden opgevangen. Goede en verstandige cao-afspraken zijn noodzakelijk om vervangingsbeleid ook na 1 juli goed vorm te geven. De PO-Raad streeft ernaar zo snel mogelijk afspraken te maken met de vakbonden, zodat ook na 1 juli elke afwezige leraar kan worden vervangen.

 

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!