Nederland telt steeds meer locaties waar onderwijs en kinderopvang onder één dak zitten. Het land telt momenteel ruim 6.100 reguliere basisscholen. Ongeveer een kwart hiervan bestaat uit een vorm van gezamenlijke huisvesting. Soms huizen in datzelfde pand ook een consultatiebureau, bibliotheek, sportvoorziening of zelfs ouderenzorg.
Kwalitatief goede en goed georganiseerde huisvesting faciliteert de samenwerking en draagt daarmee bij aan de ontwikkeling van kinderen. In de praktijk lopen onderwijsorganisaties, kinderopvang en gemeenten echter nogal eens tegen praktische vraagstukken aan. Dat kan komen doordat onderwijs en kinderopvang vanuit verschillende stelsels opereren, en soms doordat men onvoldoende kennis heeft over elkaars positie en expertise.
De ‘Handreiking gezamenlijke huisvesting onderwijs en kinderopvang’ gaat in op de belemmeringen die scholen en kinderopvang ervaren en reikt oplossingsrichtingen aan. Onderwerpen zijn: gezamenlijke huisvesting als onderdeel van de infrastructuur, de ontwikkeling van Integrale Huisvestingsplannen (IHP’s), medegebruik en verhuur, scenario’s voor het organiseren en financieren van kinderopvang bij gezamenlijke huisvesting in nieuwbouw, het ontbreken van huurbescherming en andere scenario’s bij bestaande huisvesting.
De handreiking is samengesteld door de VNG, PO-Raad, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Brancheorganisatie Kinderopvang, Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang, Kenniscentrum Ruimte-OK, en de ministeries van OCW en SoZaWe.Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!