Het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs loopt fors terug. Dit jaar zijn er al bijna 10.000 leerlingen minder dan voorgaand jaar, in 2030 zijn dat er zelfs ruim 113.000 minder. Dat is een daling van bijna 12 procent. Minister Slob (Onderwijs) roept daarom alle schoolbesturen op om samen te gaan zorgen voor een goed en dekkend onderwijsaanbod in de regio.

Nu volgend jaar 82 procent van de schoolbesturen in het voortgezet onderwijs te maken krijgt met krimp, vereist dat een andere werkwijze. Schoolbesturen moeten regionaal samenwerken om te voorkomen dat sommige schoolsoorten en opleidingen niet meer kunnen worden aangeboden of scholen zelfs failliet gaan.

Er zijn wel regionale verschillen. In Gelderland krimpen sommige schoolsoorten met 30 procent. In Amsterdam is nog een kleine stijging te zien. In Noord-Brabant staat vmbo-techniek onder druk. In Drenthe krijgen leerlingen voor sommige kleine vakken videolessen omdat ze anders te ver moeten reizen.

Slob begrijpt, maar betreurt dat veel krimpende scholen in de concurrentiestand schieten. ‘Maar op de lange termijn is dat niet houdbaar. Het geld wordt dan besteed aan concurrentie, terwijl het juist keihard nodig is voor goed onderwijs aan een slinkende groep kinderen’, aldus de minister.

Hij propageert samenwerking. ‘Dat voelt misschien wat onwennig in het begin, maar we hebben in het primair onderwijs gezien dat dit de beste aanpak is. Het hoeft ook zeker niet zo te zijn dat een school de eigen kleur verliest door samen te werken. Maar het is van groot maatschappelijk belang dat iedereen ook over de muren van de eigen school kijkt.’

Het kabinet investeert structureel € 100 miljoen in het technisch vmbo, dat door de hoge kosten van dit soort onderwijs het meest onder druk staat. Ook fuseren wordt vanaf komend schooljaar makkelijker voor het primair en voortgezet onderwijs. De fusietoets wordt afgeschaft. De regels om scholen om te vormen tot nevenvestigingen worden versoepeld. Ook wordt structurele samenwerking met het mbo makkelijker. Verder kunnen schoolbesturen die samenwerken, een door het ministerie betaalde procesbegeleider krijgen.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!