Er wordt teveel vanuit de waan van de dag naar de financiën van onderwijsinstellingen gekeken. Dat concludeert Horlings uit de Financiële Staat van het Onderwijs en de reacties hierop door de media en andere partijen.

Minister Arie Slob constateert dat onderwijsinstellingen steeds meer middelen aan de reserves toevoegen. Hij waarschuwt dat sparen geen doel op zich mag worden. Uit cijfers van de Inspectie van het Onderwijs blijkt dat het basisonderwijs vorig jaar 107 miljoen opzij heeft gelegd. De inspectie gaat onderzoeken hoe zij scholen in de toekomst op dit punt kan corrigeren. Dat kan nu nog niet.

Horlings mist op dit punt een langetermijnvisie bij OCW. Een aantal jaren geleden was de zorg juist dat onderwijsinstellingen wel eens zouden kunnen omvallen. Zij moesten raden van toezicht optuigen, mede om te bewaken dat behoedzaam met onderwijsgeld werd omgesprongen.

De PO-Raad noemt nog een reden waarom scholen graag enige financiële reserve behouden: zij weten vaak pas gaandeweg het schooljaar hoeveel geld zij exact te besteden hebben. Het geld komt soms pas laat in het schooljaar, of zelfs na afloop van het schooljaar binnen.

De PO-Raad roept schoolbesturen op om minder voorzichtig te begroten en beleid te voeren op het opbouwen van reserves. Horlings voegt daar graag een oproep aan de overheid aan toe: graag minder waan van de dag, en meer langetermijnvisie…

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!