De grensbedragen voor de WNT zijn dit jaar veranderd. Hierdoor liggen de normbedragen een stuk lager dan € 179.000 (de oude norm). Ons advies aan het interne toezichthoudend orgaan is te bepalen in welke klasse de onderwijsinstelling valt en hier de norm voor de beloning van de bestuurder en de toezichthouders op af te stemmen.

 

Deze norm moet namelijk ook worden verantwoord in de jaarrekening in de opgave WNT. Het is belangrijk dat hiervoor nu al aandacht is omdat de controletolerantie nihil is. De hoogste leidinggevenden in de (semi)publieke sector mogen niet meer verdienen dan een minister. Dit wordt normering van topinkomens genoemd. Enkele sectoren – waaronder het onderwijs – hebben een eigen maximum voor het inkomen van bestuurders. Bij veel onderwijsinstellingen keurt de Raad van Toezicht de klasseberekening goed. Dit staat niet in de regeling maar er is vanuit governance oogpunt zeker wel iets voor te zeggen. Horlings Onderwijsaccountants beveelt deze werkwijze dan ook aan.

Evenals vorig jaar maken ook voor het verslagjaar 2016 enkele speciale WNT-tabbladen onderdeel uit van de jaarrekening in XBRL. Daarin zijn de nieuwste ontwikkelingen opgenomen, waardoor het redelijk eenvoudig is om de WNT-gegevens in te vullen. Doordat veel gegevens over het voorgaande jaar worden teruggekoppeld en automatisch worden ingelezen, hoeven alleen de wijzigingen in de namen en bedragen te worden aangeven. Omdat ook de vergelijkende cijfers van het voorgaande verslagjaar onderdeel uitmaken van de module voldoet de XBRL-WNT-opgave aan alle rapportagevereisten.

Download hier de complete regeling.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!