Nieuws en wetenswaardigheden

rondom financiën in het onderwijs

Governance

Controle op aanbestedingen terug bij af

Controle op aanbestedingen terug bij af

Op uitdrukkelijk verzoek van de werkgroep Onderwijs van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft de inspectie besloten om voor de controle op de aanbestedingen over 2016 terug te keren naar de werkwijze zoals is beschreven in het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015. In de versie van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016, die rond 5 december 2016 aan het onderwijsveld beschikbaar wordt gesteld, is deze wijziging verwerkt. Lees meer…

Meer medezeggenschap door Wet versterking bestuurskracht

Meer medezeggenschap door Wet versterking bestuurskracht

De Tweede Kamer stemde onlangs in met de Wet versterking bestuurskracht, waarmee onderwijsminister Jet Bussemaker faillissementen, wanbeheer en andere drama’s in het onderwijs wil voorkomen. In eerste instantie waren veel fracties niet enthousiast over de nieuwe wet. Maar nadat de Tweede Kamer vorige week een aantal wijzigingen aanbracht, haalde die toch een meerderheid. Lees meer…

Controle op aanbestedingen terug bij af

Wijziging Aanbestedingswet aangenomen

Het wetsvoorstel voor de wijziging van de Aanbestedingswet 2012 is met een ruime meerderheid aangenomen door de Tweede Kamer. De nieuwe regels moeten het aanbesteden efficiënter en effectiever maken. De wijzigingen zijn noodzakelijk omdat de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen voor 18 april 2016 door de lidstaten geïmplementeerd moeten zijn. Het wetsvoorstel wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de Eerste Kamer. Lees meer…

Horlings Onderwijs Accountants

Bezoekadres
Kon. Wilhelminaplein 30
1062 KR Amsterdam

Contact:
Charles Rabe
Partner
E: crabe@horlings.nl
T: +31 (0)20 5700 200
W: Horlings-onderwijsaccountants.nl

Uw gegevens aanpassen?

Wij gaan uiteraard zorgvuldig en transparant met uw gegevens om. Zo kunt u hier op ieder moment de door u opgegeven gegevens inzien, muteren en aanvullen. Dat gaat veilig via uw geverifieerd emailadres.

CONTACT

BEZOEKADRES

Koningin Wilhelminaplein 30

1062 KR Amsterdam