De middelen uit het convenant ‘Aanpak lerarentekorten en werkdrukverlichting vo’ zijn in 2020 vooral besteed aan maatregelen voor werkdrukverlichting (81%), ontwikkeltijd (54%), onderwijsinnovatie (54%) en de begeleiding van zij-instromers of startende leraren (47%). Dat blijkt uit de tweede monitor van het proces en besteding van de convenantsmiddelen, uitgevoerd door Voion.
Bijna 92% van de schoolbesturen betrok in 2020 het onderwijzend personeel actief bij de besteding van middelen uit het convenant. De besturen willen graag meer ruimte om structurele gelden over een langere termijn in te zetten. Men vindt het beschikbare bedrag te laag. Bovendien houdt de financiering op in 2022.
Het geld is de afgelopen twee jaren onder andere gebruikt voor tijdelijk kleinere klassen, inzet van extra onderwijsondersteuning en investeringen in ICT-hulpmiddelen en digitalisering.
De bevindingen leidden tot een aantal aanbevelingen. Onder andere om in het vervolg de voorwaarde te handhaven dat maatregelen van onderaf georganiseerd worden met betrokkenheid van het onderwijzend personeel. Ook moet kennis worden gedeeld over effectieve maatregelen. Scholen zouden ook moeten zorgen dat de middelen herkenbaar worden besteed aan de doelen waarvoor ze zijn bedoeld.
Besturen en scholen betrekken het personeel op verschillende manieren bij het besteden van de middelen. Men gebruikt bijvoorbeeld een enquête onder het personeel, een oproep via de MR om met initiatieven te komen, of zet werkgroepen en rondetafelgesprekken in. De rollen van besturen en schoolleiding variëren van sterk sturend en toetsend (eigen ideeën worden aan personeel voorgelegd), vooral toetsend (personeel brengt ideeën in, leiding toetst alleen op voorwaarden) tot gezamenlijk overleg (leiding en delegatie personeel brainstormen gezamenlijk over maatregelen).

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!