Het ministerie van OCW wil het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen een stimulans geven. In het regeerakkoord is hiervoor structureel € 15 miljoen extra uitgetrokken. Dit geld wordt via een subsidieregeling beschikbaar gesteld. Om te komen tot een goede besteding van het geld is overleg gevoerd met leerlingen, ouders en andere experts en ervaringsdeskundigen begaafdheid.

De regeling is op 1 januari 2019 ingegaan. OCW gaat de samenwerkingsverbanden passend onderwijs vier jaar lang stimuleren om een onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor leerlingen met kenmerken van begaafdheid op te zetten, uit te breiden of te bestendigen.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!