ipad_adminStaatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over de belastingregels voor apparaten, zoals tablets, die scholen voor (voortgezet) onderwijs aan leraren verstrekken. Dekker laat weten dat als het gaat om de fiscale behandeling van tablets, er voor het onderwijs dezelfde regels gelden als voor elke werkgever en werknemer in Nederland.

Tablets mogen onbelast worden verstrekt aan leraren als de tablets na werktijd op de werkplek achterblijven, of als kan worden aangetoond dat de tablet voor 90% of meer voor zakelijk gebruik ingezet wordt.

Voorwaarden
‘De eerste voorwaarde zal in veel gevallen indruisen tegen de bedoeling waarmee de school de tablets verstrekt aan leraren. De huidige werkwijze is namelijk al zo dat leraren veelal buiten de muren en openingstijden van de school werken. Ten aanzien van de tweede voorwaarde stelt de Belastingdienst dat het onmogelijk is voor werkgevers en –nemers om aan te tonen dat de tablet voor 90% of meer zakelijk gebruik wordt ingezet. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een laptop die in hoge mate afgeschermd kan worden voor privégebruik,’ aldus de staatssecretaris.

Werkkostenregeling
Volgens Dekker is er echter wel een oplossingsrichting. Dekker: ‘De werkkostenregeling biedt de mogelijkheid om onbelast tablets te verstrekken aan werknemers, namelijk de vrije ruimte. De vrije ruimte is een generieke vrijstelling van 1,5% van de totale loonsom bij een werkgever. In deze vrije ruimte kan de werkgever alle voorzieningen met een gemengd karakter onderbrengen waar geen aparte regeling voor bestaat. De Belastingdienst beschouwt tablets op dit moment als een voorziening met een gemengd karakter aangezien ze zowel voor zakelijk als privégebruik ingezet kunnen worden. Als het totale bedrag aan voorzieningen hoger is dan 1,5% van de loonsom, betaalt de werkgever 80% eindheffing over het meerdere. Dit biedt scholen de mogelijkheid om de verstrekking van tablets te regelen. Dit gaat uiteraard ten koste van andere zaken die ook in de vrije ruimte ondergebracht kunnen worden. De keuze is aan scholen.’

Evaluatie WKR
De sinds 2011 ingevoerde werkkostenregeling vervangt het systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen. Werkgevers zijn te zijner tijd verplicht om over te stappen naar de werkkostenregeling. Dekker: ‘Ik heb contact met de VO-raad om de mogelijkheid die de werkkostenregeling biedt onder de aandacht te brengen bij haar leden. Uiteindelijk is dit een vraagstuk dat tussen werkgevers en werknemers geregeld moet worden. Dat neemt niet weg dat er wat te zeggen valt voor aanpassing van de twee eerder genoemde criteria. Mijn collega van Financiën is bezig de werkkostenregeling op dat punt te evalueren. De uitkomsten hiervan worden nog voor de zomer met uw Kamer gedeeld.’

Kamerbrief fiscale behandeling devices voortgezet onderwijs

Bron: Accountancynieuwshttp://www.accountancynieuws.nl/actueel/fiscaliteit/geen-uitzondering-fiscale-behandeling-devices.131903.lynkx

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!