Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs worden gecompenseerd voor de nadelen die het gevolg zijn het btw-heffing bij detachering. Dat betekent echter niet dat elk samenwerkingsverband op individueel niveau wordt gecompenseerd voor de kosten die zij maken als gevolg van btw-heffing.
Samenwerkingsverbanden ontvangen via de reguliere bekostiging een bedrag per leerling voor zware ondersteuning. Het ministerie van OCW heeft € 30 miljoen gereserveerd voor compensatie van de nadelen van de btw-heffing. Dit bedrag is generiek verdeeld over alle samenwerkingsverbanden, door het bedrag per leerling voor zware ondersteuning te verhogen. Sinds september 2022 ontvangt elk samenwerkingsverband de compensatie voor extra btw-kosten via de beschikking van DUO.
Samenwerkingsverbanden wordt aangeraden om hun manier van factureren niet aan te passen vanwege deze compensatie van btw. Er zijn meerdere manieren om btw te vermijden. Is er sprake van het in- of uitlenen van personeel, kijkt u dan per geval naar de specifieke omstandigheden.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!