Het bevorderen van goed werk is een belangrijke maatschappelijke opdracht, zowel voor de overheid als voor de sociale partners. Dat vindt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). In het rapport ‘Het betere werk’ pleit de raad er voor om medewerkers de keuze te laten hoeveel uren ze willen werken, onder andere door goede kinderopvang te bieden. De raad wijst erop dat kwaliteit van werken de komende tijd verder onder druk staat, ook in het onderwijs.

Nieuwe technologie, flexibilisering en intensivering van werk hebben volgens de WRR grote gevolgen voor de kwaliteit van het werk. De onderzoekers zien zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve intensivering van het werk. Door kwalitatieve intensivering wordt het werk vaker als emotioneel zwaar ervaren.

Eén op de tien Nederlandse werkenden ervaart een disbalans tussen privé en het werk. Dat leidt ertoe dat veel werkenden kiezen voor een deeltijdbaan, met name vrouwen. De WRR: ‘Ons land heeft vergeleken met andere landen beperkte betaalde verlofregelingen voor de zorg van kinderen en ouderen en excelleert niet in kwalitatief hoogstaande kinderopvang.’ De raad adviseert om mensen meer keuze te geven in hoeveel uren ze willen werken.

Goed werk, zegt de WRR, levert voldoende (financiële) zekerheid, geeft een zekere vrijheid, waarbij een beroep wordt gedaan op capaciteiten, en geeft voldoende tijd en ruimte om het werk te combineren met zorgtaken en een privéleven.

Nederland staat volgens recent onderzoek in Europa in de middenmoot als het gaat om de condities voor goed werk.

 

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!