Het lijkt er op dat een meerderheid van de Tweede Kamer passend onderwijs geen kans wenst te geven. Een greep uit de uitspraken:

  • “Pak de bureaucratie bij samenwerkingsverbanden aan” (coalitie- en oppositiepartijen tegen de NOS)
  • “Er moet echt iets gebeuren aan de mannen in pakken die met papier schuiven” (CDA-Kamerlid Michel Rog).
  • “Er worden te veel pleisters geplakt. Er moet echt een tandje bij” (Kamerlid Paul van Meenen van coalitiepartij D66, die vindt dat het hele systeem ter discussie moet worden gesteld).

Minister Slob erkent bovendien dat het passend onderwijs niet goed genoeg werkt, zo wordt duidelijk uit een brief aan de Tweede Kamer. De minister schrijft dat het passend onderwijs vooral een bestuurlijke constructie is geworden. “Het kind moet voorop staan, niet het systeem”, aldus Slob.

Het is jammer dat de Tweede Kamer zich niet echt verdiept in passend onderwijs en passend onderwijs een goede kans geeft om het geld doelmatig te besteden. Passend onderwijs is pas twee jaar geleden ingevoerd. Naar onze ervaring is passend onderwijs verre van bureaucratisch en mannen in pakken die met papier schuiven zijn wij niet tegengekomen. Er is een aantal samenwerkingsverbanden dat meer geld vasthoudt dan nodig, maar daar is de Tweede Kamer debet aan. In de meeste meerjarenbegrotingen van samenwerkingsverbanden blijkt dat de samenwerkingsbanden het beschikbare geld zullen gaan bestemmen. Dat zij de tijd nemen om het geld doelmatig te besteden, is prijzenswaardig. Geef daarom passend onderwijs tijd om het geld doelmatig te besteden, vinden wij.

 

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!