De manier waarop middelbare scholen in Nederland worden gefinancierd moet op de schop. De huidige manier van bekostiging stelt scholen onvoldoende in staat financiële problemen het hoofd te bieden.

Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in een maandag verschenen onderzoek over de bekostiging van het voortgezet onderwijs.

Scholen krijgen nu één budget om hun kosten te dekken, de zogenoemde lumpsum. Dat moet schoolbesturen in staat stellen om adequaat in te spelen op, bijvoorbeeld, onvoorziene kosten.

Maar in de praktijk blijken scholen juist te veel beperkt te worden door allerlei aanvullende regelgeving. Zo krijgt een schoolbestuur met veel kleine scholen een relatief hoge vergoeding per leerling, terwijl een schoolbestuur met veel grote scholen een relatief lage vergoeding per leerling krijgt.

Onderzoek bij dertig schoolbesturen toont volgens de Rekenkamer grote verschillen aan in de financiële positie. Dat sommige scholen niet uitkomen met het budget, maar andere scholen wel heeft verder te maken met krimpende leerlingaantallen, de samenstelling van het personeel en de kosten die scholen kwijt zijn aan huisvesting.

Kostendekkend financieren

Om scholen meer zekerheid te geven pleit de Rekenkamer ervoor het bekostigingssysteem beter op de praktijk aan te laten sluiten. Scholen moeten kostendekkend worden gefinancierd en zo vroeg mogelijk in het jaar duidelijkheid krijgen over hun budget, zodat ze hun financiële planning daar beter op kunnen afstemmen.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de financiële positie van het voorgezet onderwijs als geheel sinds 2010 sterk is verbeterd.

Bron: Nu.nl

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!