“Het funderend onderwijs staat er financieel goed voor”, aldus de staatssecretaris in een brief van 17 december 2014 aan de Tweede Kamer bij de financiële rapportage funderend onderwijs 2013.

Het jaar 2013 werd door het regulier basisonderwijs afgesloten met een positief resultaat van 292 miljoen euro. Het (voortgezet) speciaal onderwijs sloot af met een positief resultaat van 29 miljoen euro. Dat blijkt uit de financiële jaarcijfers 2013 van het funderend onderwijs. Deze positievere resultaten zijn voor de sector zeer zeker  geen verrassing gezien de éénmalige toekenning in december 2013 van extra middelen uit het Herfstakkoord en Nationaal Onderwijsakkoord (NOA). In dit kader werd vlak voor het einde van 2013  een bedrag van 381 miljoen euro uitgekeerd, dat  voor ruim 330 miljoen moest worden toegekend aan het kalanderjaar 2013. Zonder deze middelen zou het PO in 2013 weer in de rode cijfers zijn terechtgekomen. De incidentele middelen hebben het primair onderwijs financieel gezien weer wat lucht gegeven.

/sites/www.poraad.nl/files/gebruiker%3A1871/tabel_bij_baten_en_lasten_primair_onderwijs_2009_2013.jpg

In de voorliggende brief vermeldt de staatssecretaris ervan uit te gaan dat de incidentele middelen die zijn uitgekeerd in december 2013 in 2014 zullen worden besteed. Dat zal voor een groot deel ook het geval zijn; de jaarcijfers 2014 zullen daar uitsluitsel over moeten geven. Complicerende factor in dit kader is de onduidelijkheid over de structurele bekostiging ten aanzien van de budgetten die vrijkomen met het NOA en het Herfstakkoord. Deze onduidelijkheid over de toekomstige bekostiging is heel lastig in het kader van de besteding en begroting. Schoolbesturen in het primair onderwijs hebben in het voorjaar 2014 hun formatie 2014-2015 moeten vaststellen. Over de personele bekostiging voor 2014-2015 is nu nog steeds geen duidelijkheid. Hierdoor bestaat de kans dat schoolbesturen binnenkort tot de conclusie komen dat zij in augustus 2014 personeel hebben moeten ontslaan, wat achteraf wellicht niet nodig was. Daarnaast kan de onduidelijkheid over de bekostiging 2014-2015 ook tot een hoger financieel resultaat leiden in 2014. Schoolbesturen weten nu nog niet wat de ophoging van de personele bekostiging voor het huidige schooljaar 2014-2015 is, terwijl deze middelen wel voor 5/12e deel moeten worden toegekend aan 2014.

Link naar Brief staatssecretaris over financiën primair onderwijs.

Bron: PO-Raad

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!