Op 7 september jl. zijn Stichting OSGMetrium en OSGMetrium Advies B.V. (hierna: OSGMetrium) in staat van faillissement verklaard. Uit de berichtgeving op de website van OSGMetrium en informatie die naar bestaande relaties van OSGMetrium is gestuurd, lijkt sprake te zijn geweest van een zogenoemde pre-pack. Een pre-pack (ook wel stille bewindvoering genoemd) is een procedure waarbij de rechtbank op verzoek van de onderneming een stille bewindvoerder aanstelt, voordat surseance van betaling wordt verleend of het faillissement wordt uitgesproken. De taak van deze bewindvoerder is het onderzoeken of de onderneming, die in financiële problemen verkeert, nog te redden is en of er doorstartmogelijkheden bestaan. Dit kan helpen om bij faillissement een snelle, succesvolle doorstart te kunnen realiseren en het doorstartproces te versnellen. Na het einde van de stille bewindvoering zal het faillissement worden aangevraagd en – indien mogelijk – de doorstart worden verwezenlijkt. Bij OSGMetrium is dit vermoedelijk zo gegaan.

Naar aanleiding van de berichtgeving vanuit OSGMetrium wijzen wij u graag op het volgende:

  • Het heeft er alle schijn van dat de activiteiten van OSGMetrium worden voortgezet door Helder Onderwijs. Er is dan sprake van een doorstart.
  • Het faillissement van OSGMetrium heeft in principe geen invloed op lopende overeenkomsten. In de algemene voorwaarden van OSGMetrium is slechts opgenomen dat OSGMetrium (als opdrachtnemer) een overeenkomst kan ontbinden bij faillissement van haar opdrachtgever. Onjuist is dus dat, zoals OSGMetrium in haar berichtgeving stelt, lopende overeenkomsten van rechtswege worden ontbonden.
  • Dat kan echter anders zijn als in de overeenkomst met OSGMetrium afwijkende afspraken zijn gemaakt, of wanneer de algemene voorwaarden van OSGMetrium niet van toepassing zijn. Als u twijfelt aan de status van uw overeenkomst, kunnen wij deze op basis van uw contract voor u vaststellen.
  • Als geen afwijkende afspraken zijn gemaakt, is de overeenkomst niet van rechtswege ontbonden en u dient dan dus het bericht van de curator af te wachten. Deze zal u laten weten of de overeenkomst al dan niet wordt gecontinueerd. Gezien de doorstart is het echter niet aannemelijk dat OSGMetrium de activiteiten zal voortzetten.
  • Indien u geen bericht van de curator ontvangt, kunt u de curator een termijn stellen. Omdat hierbij de nodige formaliteiten komen kijken, adviseren wij u hierbij ons advies in te roepen.
  • Helder Onderwijs heeft als doorstarter de klanten van OSGMetrium benaderd en verzocht om een formele herbevestiging van de dienstverlening. Echter, zo lang nog geen formeel bericht is ontvangen van de curator dat de overeenkomst met OSGMetrium inderdaad wordt ontbonden, adviseren wij u om nog niet met de gevraagde herbevestiging in te stemmen.
  • Is de overeenkomst met OSGMetrium eenmaal beëindigd, dan kunt u een nieuwe overeenkomst sluiten met een andere dienstverlener. Dat kan Helder Onderwijs zijn; u mag echter ook met een ander in zee gaan. Wij kunnen voor u het nieuwe contract met algemene voorwaarden beoordelen.

Bij het sluiten van een nieuwe overeenkomst, of dat nu Helder Onderwijs is of een andere partij, dient u er rekening mee te houden dat er een aanbestedingsplicht geldt als de waarde van de opdracht boven de daarvoor geldende aanbestedingsdrempels uitkomt. Als de opdrachtwaarde boven de drempel uitkomt, kan in sommige gevallen een reguliere aanbestedingsprocedure worden vermeden op grond van “onverwijlde spoed”. In dat bijzondere geval kan een zogeheten “onderhandelingsprocedure zonder aankondiging” worden doorlopen.

Bron: willedonker.nl

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!