Meer scholen zullen subsidie ontvangen voor extra begeleiding van achterstandsleerlingen en het omgaan met verschillen in de klas. In 2017 kregen 23 scholen subsidie voor meer ontwikkeltijd voor leraren die werken met veel achterstandsleerlingen. Daar komen nog eens twintig scholen bij, zo heeft het ministerie van OCW besloten.

Voor het voortgezet onderwijs nemen de ministers onder meer de volgende maatregelen:

  • Voor scholen die meerdere problemen ervaren (bijvoorbeeld op het punt van veiligheid, verouderde gebouwen, veel achterstandsleerlingen) komt er ondersteuning.
  • Het opbrengstenmodel voor het voortgezet onderwijs wordt momenteel herijkt. De inspectie onderzoekt manieren om onder andere gegevens over de sociaal-economische status van ouders van leerlingen hierbij te betrekken.
  • De wetsvoorstellen voor doorstroomrechten vmbo gl/tl-havo en havo-vwo worden binnenkort aangeboden aan de Kamer. Het streven is deze in werking te laten treden op 1 januari 2020.
  • Een pilot met een kleine groep havo-scholen met meer dan 75% leerlingen uit gebieden met een opeenstapeling van armoedeproblemen onderzoekt of een verlengde onderbouw voor geselecteerde leerlingen een gunstig effect heeft op hun resultaten.
  • De Gelijke Kansen Alliantie intensiveert en breidt uit met meer deelnemende gemeenten.
  • De indicator voor de verdeling van de achterstandsmiddelen, het Leerplusarrangement, wordt herzien. Onderzocht wordt of de po-indicator ook kan worden gebruikt om onderwijsachterstanden in het vo te voorspellen.

 

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!